FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZAMARTE

Dane osobowe są chronione i będą wykorzystane przez organizatorów wyłącznie do kontaktów związanych z konferencją.
Zgłaszam udział w konferencji naukowej WOKÓŁ ZAGADNIEŃ BADAŃ, KONSERWACJI, RESTAURACJI I REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH ORGANÓW w dniach

Organizatorzy zapewniają bezpłatny wstęp na koncerty oraz obrady konferencyjne, autokar na trasie Bydgoszcz-Zamarte a także bufet kawowy we wszystkie dni konferencji. Karmelici w Zamartem zapraszają również na wspólną kolację w Zamartem 1 grudnia o godz. 18.30.


Zgłoszenia proszę przesyłać za pośrednictwem formularza online, lub PDF wypełniony i zeskanowany na adres: spmo@poczta.fm do dnia 17 listopada 2023.


Sekretariat konferencji prowadzi Justyna Pastor-Skowrońska tel. 502 681 189.
Pytania prosimy kierować mailowo na adres: spmo@poczta.fm


Uczestnicy zainteresowani skorzystaniem ze wspólnej oferty wyżywienia ponoszą koszt ryczałtowy w wys. 100 zł za 3 posiłki w czasie obrad konferencyjnych. Płatność na konto Stowarzyszenia PRO MUSICA ORGANA: 23 1750 0012 0000 0000 2727 3955 (BNP Paribas) do dnia 17 listopada 2023. W tytule wpłaty oprócz podania imienia i nazwiska proszę dopisać posiłki konferencja.

POSIŁKI

NOCLEGI

Uczestnicy konferencji organizują noclegi i ponoszą ich koszty we własnym zakresie.

Hotel Maraton (ul. Powstańców Warszawy 13, tel. 52 341 12 11)
Hostel Ratuszowy (ul. Długa 37, te. 661 941 518)
będą gościły Referentów i organizatorów oraz zgłoszonych do 8 listopada Uczestników. Są jeszcze wolne miejsca.

KONTAKT: Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA
spmo@poczta.fm
tel. 603 683 952 (Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa)

Formularz objęty ochroną danych osobowych